Giỏ hàng

CDJ-2000NXS2 FIRMWARE UPDATE

CDJ-2000NXS2 Firmware update (Ver.1.82)

​💡​ Tính năng mới

• Tính năng hiển thị thông tin BPM và KEY trong menu lọc (sort menu) và các phân mục tùy chọn của người dùng (user-set categories).

• Cột comment được thêm vào trong các hạng mục tìm kiếm của màn hình SEARCH.

​🛠​ Sửa các lỗi

• Không thể kết nối với phần mềm TC Supply ShowKontrol

​📎​ Link tải bản update: https://pioneerdjcenter.vn/…/cdj-2000nxs2-firmware-update-(v…

#PioneerDJVNCenter #PioneerDJ#PioneerDJVietnam #iamPioneerDJ#RekordboxDJ#RebornRemasterRefine #ForDjsByDjs

Facebook Instagram Youtube Top