Giỏ hàng

CDJ-3000 ver. 3.00

Bản cập nhật lớn dành cho CDJ-3000 đã được phát hành mang đến hỗ trợ StreamingDirectPlay cho Beatport Streaming:

✅ Phát các bản nhạc trực tiếp từ dịch vụ phát trực tuyến của Beatport thông qua các thiết bị CDJ

✅ Các bạn chỉ cần đăng nhập trên 1 thiết bị và sẽ có thể phát cùng lúc trên 4 bị thông qua PRO DJ LINK network .

✅ Có thể sử dụng cùng lúc với rekordbox CloudDirectPlay.

Và cần có gói Beatport Streaming Professional hoặc Advanced để sử dụng.

Visit our website to find out more about ver. 3.00: https://bit.ly/42Uce0z

Facebook Instagram Youtube Top