Giỏ hàng

DJS-1000 FIRMWARE UPDATE

1. DJS-1000 Firmware Update (Ver.1.10)

​💡​ Tính năng mới

• Thay đổi âm lượng của nhiều track cùng một lúc bằng cách bấm giữ nút SHIFT và chọn các track cần đổi bằng màn hình cảm ứng.
• Có thể dùng các project file từ phần mềm DJS-TSP Project Creator trên DJS-1000.

​✔️​ Cải thiện

• Độ dài của sample được kéo dài thành 64 giây.
• Thanh hiển thị cường độ âm thanh cho các track đang được chơi live hoặc đang bị mute.
• Biểu tượng (icon) kích hoạt FX được thêm vào màn hình chính HOME.
• Các thông số phụ có thể được reset về mặc định bằng cách giữ biểu tượng (icon) PERFORMANCE FX.

2. DJS-1000 Project Creator Update (Ver.1.1.0)

​💡​ Tính năng mới

Chia sẻ tập tin thông qua internet (Network)

3. DJS-1000 Driver

• Driver phần mềm của kết nối USB dành cho Windows/Mac.

​📎​ Link tải bản update: https://pioneerdjcenter.vn/…/djs-1000-firmware–project-crea…

#PioneerDJVNCenter #PioneerDJ#PioneerDJVietnam #iamPioneerDJ#RekordboxDJ#RebornRemasterRefine 

Facebook Instagram Youtube Top