Giỏ hàng

𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐄𝐑 𝐑𝐎𝐎𝐌 ● 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓𝐁𝐄𝐀𝐓 𝐌𝐄𝐄𝐓𝐒 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐀𝐊 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 | 𝟎𝟕 𝐉𝐚𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑

𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐄𝐑 𝐑𝐎𝐎𝐌 ● 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓𝐁𝐄𝐀𝐓 𝐌𝐄𝐄𝐓𝐒 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐀𝐊 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 | 𝟎𝟕 𝐉𝐚𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑

Heart Beat is on Tour.

Sau một chuỗi hành trình tại Observatory - Saigon, Warehouse - Hanoi, Happy Buddha - Phu Quoc, Metahouse - Phnom Penh. Lần này, Heart Beat sẽ quay trở lại Saigon vào ngày 07/01.

Tận hưởng trọn vẹn mạch cảm xúc cùng sự kiện đầu tiên của năm 2023 tại Blacker Room với sự góp mặt của các guest nước ngoài đặc biệt.

Line up:

∎ 𝐌𝐑. 𝐃𝐄𝐄

∎ 𝐑𝐎-𝐓𝐔𝐍𝐄

∎ 𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒 𝐖𝐎𝐋𝐓𝐄𝐑

∎ 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐀𝐊 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀

See you all🖤

*********

Heart Beat is on Tour.

After Observatory - Saigon, Warehouse - Hanoi, Happy Buddha - Phu Quoc, Metahouse - Phnom Penh, we are this time at the Blacker Room, Saigon. We’ve invited Deepak Sharma, Ro-TUNE and Mister Dee for another night of mayhem on 07 January 2023.

Facebook Instagram Youtube Top