Giỏ hàng

Pioneer DJ Vietnam DJ workshop at Mixx

Nối tiếp thành công buổi workshop kỳ rồi,Pioneer cùng với MIX.X Project đã tổ chức thêm 1 buổi workshop cho các bạn.Sản phẩm lần này là ( DDJ-SX2,DJM-900SRT,CDJ-2000 ,HDJ-C70 )

Facebook Instagram Youtube Top