Giỏ hàng

Rekordbox 6.6.4

Phiên bản Rekordbox 6.6.4 đã được ra mắt bao gồm các cập nhật & sửa lỗi:
- Thêm nền tảng BPM Supreme
- Đôi lúc không thể hiển thị KEY, dạng sóng và BPM cho các bản nhạc TIDAL.
- Báo đồng hồ đo mức không chính xác trên máy Mac.
- BeatGrid không chính xác trên Windows 11.
- Đôi khi âm thanh bị tắt tiếng trong khi phát lại các tệp M4A trên Windows.
- Bố cục bị lỗi khi xuất ra màn hình ngoài có độ phân giải khác trên máy Mac.
- Đôi khi không thể khởi động rekordbox lần đầu tiên và xuất hiện thông báo lỗi.
- Thứ tự sắp xếp không chính xác khi xuất danh sách phát thông minh.
- Thông tin chi tiết không chính xác trong giao diện Fixtures ở chế độ LIGHTING.
- Cải thiện độ ổn định và các bản sửa lỗi cho các sự cố nhỏ khác.
 
Facebook Instagram Youtube Top