Giỏ hàng

SO YOU THINK YOU CAN DJ

Các bạn tham gia Workshop " SO YOU THINK YOU CAN DJ " đã được XProject hướng dẫn những kiến thức cơ bản của DJ , sử dụng những thiết bị tại Pioneer DJ Vietnam và đặc biệt là các bạn đã được trải nghiệm phần mềm WEDJ trên điện thoại kết nối với SMART CONTROLLER DDJ-200 .

 

[envira-gallery id="23790"]

 

Facebook Instagram Youtube Top