Giỏ hàng

XDJ-RX2 FIRMWARE UPDATE

XDJ-RX2 Firmware update (Ver.1.23)

​🛠​ Sửa các lỗi

• QUANTIZE bị tắt khi sử dụng cùng BEAT EFFECT ECHO / DELAY / SPIRAL.

• Không hiển thị màn hình BROWSE sau khi load một track với màu WAVEFORM COLOR được chọn là màu RGB.

• Không thể load các bài nhạc khi có một vài file mp3 trong thiết bị lưu trữ.

• Cải thiện độ ổn định khi sử dụng cùng rekordbox dj.

• Các track đã được sync trước đó sẽ bị lệch sau khi sử dụng BEAT JUMP liên tục với QUANTIZE và SYNC được bật.

• BEAT SYNC sẽ bị tắt (với nút SYNC nhấp nháy) sau khi sử dụng BEAT JUMP với QUANTIZE được tắt và SYNC được kích hoạt.

• SYNC không hoạt động đúng khi master deck đang loop.

• SEARCH hoạt động không chính xác dưới một vài điều kiện nhất định.

• TRACK FILTER COLOR hiện thị không chính xác.

• Các pad không hiển thị đúng màu của HOT LOOP được set trong rekordbox.

​📎​ Link tải bản update: https://pioneerdjcenter.vn/…/xdj-rx2-firmware-update-(ver.1.…

#PioneerDJVNCenter #PioneerDJ#PioneerDJVietnam #iamPioneerDJ#RekordboxDJ#RebornRemasterRefine

Facebook Instagram Youtube Top